Presentación

Presentación

O mar é o motivo principal desta edición, na que as letras cubanas son as nosas convidadas, anticipando a presenza de Galicia como cultura convidada na próxima celebración da Feira do Libro de La Habana. O protagonismo de ilustradores, autores e investigadores da literatura infantil e xuvenil da illa quedará patente en intervencións de especialistas cubanos e mais na exposición que escolmará algúns dos traballos máis sobranceiros neste eido. O escritor e mestre Xabier Puente Docampo, ademais da súa participación activa no evento, recibirá a homenaxe agarimosa do Salón pontevedrés como un dos autores máis importantes das nosas letras.