Obradoiros

Obradoiros

Sonotopías, escoita e territorio

Do 1 ao 5 de marzo, de 17:00 a 21:00 h

Escoitar.org

Obradoiro de construción de títeres con material de refugallo

Do 1 ao 4 de marzo, de 17:00 a 19:00 h

Títeres Cachirulo

Animación á lectura

Do 1 ao 5 de marzo, de 17:00 a 20:00 h

Kamante Teatro

Inscrición

Obradoiros gratuítos.

O número de prazas é limitado e cubriranse por orde de recepción das solicitudes, tendo preferencia os/as socios/as da AS-PG.

Os participantes recibirán un certificado de asistencia emitido pola AS–PG.