A titiricleta do titiricleteiro

Nenos e nenas cos seus familiares participan no festival de títeres e tricicleta